Prostředí, v němž se člověk pohybuje, ve velké míře ovlivňuje jeho schopnost podávat dobrý pracovní výkon nebo si kvalitně odpočinout. Ze zdravotně technického hlediska je pohoda prostředí definována jako stav, ve kterém je člověku zajištěn zdravý pobyt a maximální možnost tvořivé práce. Tepelná pohoda prostředí znamená , že člověk nemá (bez zásahu termoregulačních systémů) pocit zimy ani tepla.

VLIV PROSTŘEDÍ NA ČLOVĚKA

  • tepelný stav daný teplotou vzduchu, stěn a okolních předmětů, prouděním a vlhkostí vzduchu a produkcí tepla člověkem a jeho oblečením
  • čistota vzduchu, kterou lze vyhodnotit podle druhu a množství škodlivin ve vzduchu obsažených (například operační sály, lakovny atd.)
  • tělesné vlastnosti člověka, tedy hmotnost, výška, schopnost aklimatizace, zdravotní stav apod.
  • další vlivy jako jsou hluk, osvětlení, látky s nimiž přichází člověk do kontaktu, technologická zařízení (v průmyslových provozech) aj.

ÚČEL KLIMATIZACE

Úkolem každé klimatizace je úprava vzduchu na požadované parametry. Problémem z hygienického hlediska uživatelů bytů nebo jiných prostorů bývá zejména nedostatečné větrání, neúčinné odsávaní prachu a jiných škodlivin atd. Klimatizační zařízení tyto problémy odstraňuje. Podle typu a provedení může klimatizace se vzduchem provádět následující úpravy:

  • výměnu při jeho znečištění
  • chlazení nebo ohřev podle okamžité tepelné potřeby
  • zvlhčování nebo odvlhčování podle místních podmínek a potřeb
  • filtraci a ionizaci pro odstranění prachu a bakterií
  • provonění pro zlepšení ovzduší

Účel, pro který se klimatizace zřizuje, je především chlazení vzduchu. Všechny další úpravy vzduchu napomáhají ke zlepšení celkové kvality vzduchu. Samotná klimatizace je v provozu během roku přibližně 60 dní. Při aplikacích do datových místností/servroven pro odvedení vyděleného technologického tepla se používá klimatizačního systému s inverterovou technologií, neboť v rámci těchto prostor se počítá s využitím sytému 24 hod. denně po 365 dnů v roce.

INVERTEROVÁ TECHNOLOGIE KLIMATIZAČNÍCH JEDNOTEK

Klasické klimatizační přístroje mají standardní jednorychlostní kompresor s daným počtem otáček a proto není možnost zvyšovat nebo redukovat jejich okamžitý výkon. Po většinu času však klimatizační přístroje v provozu běží s částečnou zátěží, takže pro zachování požadovaných teplot je nutný jen zlomek jejich dodávaného výkonu. Aby bylo možno jejich odevzdávaný výkon regulovat, jednoduše cyklicky vypínají a zapínají svůj kompresor. To vede k nepříjemnému kolísání teplot, zbytečnému zatížení hlukem a výrazným ztrátám energie. Naproti tomu inverterové přístroje řídí svůj odevzdávaný výkon velice pečlivě, což vede k výraznému zlepšení komfortu prostředí, poklesu hlučnosti, vyšší efektivitě a nižší spotřebě energie a to až 44%. Tyto přístroje mají energetickou náročnost třídy A.

DC-Hybrydní invertor (digitální frekvenční měnič) řídí okamžitý výkon klimatizačního zařízení v rozsahu 12 – 138 %. Změnou frekvence a napětí je dosahována plynulá regulace otáček kompresoru, což umožňuje klimatizačnímu přístroji přizpůsobit okamžitý vydávaný výkon skutečným podmínkám. Pokud je teplota v místnosti výrazně vyšší než teplota požadovaná, klimatizační přístroj pracuje s maximálním výkonem aby mohl zaručit rychlé dosažení požadované teploty. Jakmile teplota v místnosti dosáhne požadované hodnoty, inverter přizpůsobí řízení výkonu tak, aby dosažená požadovaná teplota byla zachována.

RYCHLÝ KOMFORT KLIMATIZACÍ

Ihned po zapnutí klimatizační jednotky s inverterem je k dispozici přesně takový výkon, jaký je potřeba k rychlému ochlazení resp. vytopení místností. Díky tomu je možné dosáhnout nastavené teploty cca. polovinu doby oproti modelům bez inverteru. Potřebné pohodlí je tedy k dispozici krátce poté, co dorazíte domů za horkého letního dne resp. chladného zimního rána.